Sparekonto Start

Har du barn, barnebarn, tantebarn i alderen 0-18 år er dette kontoen som sikrar framtida deira. Sparekontoen har god rente frå første krone, og er barnet under 8 år blir det medlem i Kongleriket - barnekonseptet vårt.

Kongleriket (0-7 år)

Med Sparekonto Start blir barnet automatisk med i spareklubben vår; Kongleriket. Medlemsskapet gir mange fordelar og hyggelege overraskingar.

Spareavtale

Opprett faste overføringar til Sparekonto Start frå kontoen din, til dømes heile, eller deler av barnetrygda. Du kan endre, eller stoppe faste overføringar når du vil.

Tips om å starte spareavtale. 
Skal du spare i barnet eller i ditt namn? Sjå fordeler og ulemper her:

Spare i føresette sitt namn:

Fordelar Ulemper
Gjevar har full kontroll på pengane Kapital kan gå inn i buet til foreldra i tilfelle samlivsbrot , eller dødsfall
Avgrensar ikkje høvet til utdanningsstipend for barnet i Statens Lånekasse Kan medføre høgare formueskatt for foreldra
Kan overføre beløp som løpande periodisk yting til dekning av skulegang/ levekostnad i barnet si studietid  

Spare i barnet sitt namn :

Fordelar Ulemper
Foreldre har disposisjonsrett til barnet fyller 18 år Når kapitalen overstig grensa for det som kjem under vergemål pt. 2 G, kan foreldre/verge sin disposisjonsrett bli avgrensa (sjå Vergemålslova). Du kan omgå det ved gåvebrev til dømes ved etablering av konto.
Barnet sin sparekapital inngår ikkje i buet til foreldra ved samlivsbrot eller dødsfall Ved høg formue kan barnet få avkorting i stipend frå Statens Lånekasse *
Barnet sin kapital vil etter fylte 17 år ikkje inngå i foreldra si skattepliktige inntekt og formue  

 * Beløpsgrense kapital for einsleg søkjar; sjå www.lånekassen.no Forsikre barnet

Krav til legitimasjon

Når du skal opprette ein konto til barn under 18 år er det visse krav til dokumentasjon.
Sjå meir her.

Bestill Sparekonto Start

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00