IPS Pensjonssparing

Spar opptil 15 000 kroner og reduser skatten med 3 750 kroner. Pengane får du når du blir pensjonist, og kan fordelast over 10 år, eller lenger - om du vil.

25 % spart i skatt

Du får sparebeløpet fråtrekt nettoinntekta på sjølvmeldinga, og sparer difor 25 % skatt av pengane. Formueskatt av sparebeløpet og avkastninga slepp du og, i tillegg til lågare inntektsskatt.

Fakta om IPS

 • Alle over 18 år med skattepliktig inntekt kan spare slik
 • Du kan spare inntil kr 15 000 per år
 • Frådrag i inntekta på inntil 25 % av sparebeløpet, maksimalt kr 3 750
 • Ingen formueskatt av sparebeløpet og avkastninga
 • Utbetalinga blir skatta som pensjonsinntekt
 • Pengane blir utbetalt frå pensjonsalder

 

Produktet blir levert av våre samarbeidspartnarar på pensjonssparing.

 

Nyttige lenker:

Kontakt oss

 • SMS med kodeord SSF til 2077

 • Faks: 57 82 97 01

 • ALLTID OPE
  kl. 00.00-24.00