Ny og betre Pensjonssparing (IPS)

Med IPS (individuell pensjonssparing) kan du spare opptil 40 000 kroner og redusere skatten med inntil 9 600 kroner. Pengane får du når du blir pensjonist, og må fordelast over 10 år, eller lenger - om du vil.

24 % spart i skatt i innbetalingsåret
Du får sparebeløpet fråtrekt nettoinntekta på sjølvmeldinga, og sparer difor 24 % skatt av pengane. Formueskatt av sparebeløpet og skatt på avkastninga slepp du og, i tillegg til lågare inntektsskatt.

NB! Opprett IPS-avtale før 20.12.2017 for å få skattefordel i år.

Fakta om IPS
• Høver for alle som kan spare langsiktig til pensjon og har skattepliktig inntekt
• Du kan spare inntil kr 40 000 per år
• Frådrag i inntekta på 24 % av sparebeløpet, maksimalt kr 9 600
• Utbetalinga blir skatta med same sats som frådraget
• Ingen formueskatt av sparebeløpet og avkastninga
• Pengane blir utbetalte frå pensjonsalder (tidlegast 62 år), og må gå over minst 10 år og kan ikkje avsluttast før ved fyllte 80 år

Les meir korleis du bestiller IPS i nettbanken her.

Fleksibelt og lett å endre
Du kan sjølv sette saman di eiga sparing med den samansetninga du sjølv ynskjer. Dersom du ikkje vil ha aksjar i sparinga di, kan du velje reine rentefond med svært låg risiko, og du kan også velje sparing med berre aksjefond dersom det høver best for deg. Du kan endre fondssamansetninga di når du ynskjer, og slike endringar kostar ikkje noko ekstra.

 

Kontakt oss

  • SMS med kodeord SSF til 2077

  • Faks: 57 82 97 01

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00