Ny, og betre Pensjonssparing (IPS)

LANSERAST 1. NOVEMBER, MEN DU KAN ALT NO MELDE DI INTERESSE, SÅ VIL VI TA KONTAKT NÅR PRODUKTET ER KLART. Spar opptil 40 000 kroner og reduser skatten med inntil 9 600 kroner. Pengane får du når du blir pensjonist, og kan fordelast over 10 år, eller lenger - om du vil.

24 % spart i skatt i innbetalingsåret

Du får sparebeløpet fråtrekt nettoinntekta på sjølvmeldinga, og sparer difor 24 % skatt av pengane. Formueskatt av sparebeløpet og skatt på avkastninga slepp du og, i tillegg til lågare inntektsskatt.

Fakta om IPS
• Høver for alle som kan spare langsiktig til pensjon og har skattepliktig inntekt.
• Du kan spare inntil kr 40 000 per år
• Frådrag i inntekta på 24 % av sparebeløpet, maksimalt kr 9 600
• Ingen formueskatt av sparebeløpet og avkastninga
• Utbetalinga blir skatta med same sats som frådraget
• Pengane blir utbetalt frå pensjonsalder. (Tidlegast 62 år)

Nyttige lenker:

Kontakt oss

  • SMS med kodeord SSF til 2077

  • Faks: 57 82 97 01

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00