Ny og betre Pensjonssparing (IPS)

Med IPS (individuell pensjonssparing) kan du spare opptil 40 000 kroner og redusere skatten med inntil 9 600 kroner. Pengane får du når du blir pensjonist, og må fordelast over 10 år, eller lenger - om du vil.

24 % spart i skatt i innbetalingsåret

Du får sparebeløpet fråtrekt nettoinntekta på sjølvmeldinga, og sparer difor 24 % skatt av pengane. Formueskatt av sparebeløpet og skatt på avkastninga slepp du og, i tillegg til lågare inntektsskatt.

Fakta om IPS
• Høver for alle som kan spare langsiktig til pensjon og har skattepliktig inntekt.
• Du kan spare inntil kr 40 000 per år
• Frådrag i inntekta på 24 % av sparebeløpet, maksimalt kr 9 600
• Ingen formueskatt av sparebeløpet og avkastninga
• Utbetalinga blir skatta med same sats som frådraget
• Pengane blir utbetalt frå pensjonsalder. (Tidlegast 62 år)

Nyttige lenker:

Kontakt oss

  • SMS med kodeord SSF til 2077

  • Faks: 57 82 97 01

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00