Fastrenteinnskot

Med fastrenteinnskot bind du pengane dine ein bestemt periode til ein fast rentesats. Du får ei fast, avtalt rente, sjølv om rentenivået elles skulle falle.

Minimum innskot kr 50 000 / maksimalt innskot 4 mill kroner. Ved uttak før avtalt tid vert det rekna 2 % gebyr av uttaksbeløpet for den attståande løpetida. Tilbodet kan bli endra på kort varsel.

 

Fastrenteinnskot

Effektiv rente
1,50%
1 års binding
Effektiv rente
1,80%
2 års binding
Effektiv rente
1,35%
6 månaders binding

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00