Bustadsparekonto

På denne kontoen kan du spare inntil 30 000 kroner i året og inntil 300 000 kr totalt i tillegg til sparing på BSU, men sparinga gir ikkje skattefrådrag. Sparebeløpet kan nyttast fritt til bustadformål, og alle uttak vil vere gebyrfrie.

Vilkår for Bustadsparekonto

 • Du må vere mellom 0 - 33 år
 • Du kan ha 1-ein aktiv Bustadsparekonto til ei kvar tid
 • Ikkje krav til BSU-konto hos oss
 • Innskotet gir ikkje skattefrådrag
 • Kontoen er open for BSU2-innskot frå andre bankar
 • Rentevilkår - sjå prisliste
 • Innskot som du gjer i år er fritt for uttak ved førespurnad til banken

 • Alle uttak er gebyrfrie
  o Sparebeløpet kan nyttast til bustadformål:
  - overføring til BSU konto
  - kjøp av eigen bustad
  - nedbetaling på lån til eigen bustad
  o Ved uttak til bustadformål utover årets innskot blir konto sperra for nye innskot.
  o Ved andre uttak utover årets innskot blir kontoen avslutta

 • Ved fylte 35 år får kontoen automatisk Sparekonto Privat-vilkår og kan disponerast fritt
 • Du kan fritt avslutte kontoen når du ønskjer

 

 
Kontakt oss

 • ALLTID OPE
  kl. 00.00-24.00