aksjesparekonto

Sparebanken Sogn og Fjordane tilbyr ei todelt løysing, som gjer at du som kunde kan få ein Aksjesparekonto (ASK) for fond og ein for aksjar.

Fordelane med Aksjesparekonto:

  • I Aksjesparekontoen kan du kjøpe og selje aksjar og aksjefond utan å betale skatt på gevinsten der og då (utsett skatt)
  • Du kan når som helst ta ut innbetalt beløp utan å skatte. Først når du tar ut gevinstar frå Aksjesparekontoen, blir du skattlagd
  • Handle i børsnoterte aksjar, egenkapitalbevis, aksjefond og børshandla fond 

Aksjehandel - Aksjesparekonto

Sjå meir her korleis du opprettar slik konto.

Link m/video til Aksje Norge sine sider om Aksjesparekonto: http://aksjenorge.no/aksjesparekonto/

Kven passar Aksjesparekonto for?
Kontoen er ikkje berre for avanserte aksjehandlarar, men passar også for deg som har aksjar, aksjefond eller eigenkapitalbevis, eller har planer om å starte langsiktig sparing.

Fondshandel - Aksjesparekonto:

Vi tilbyr ei heilt ny fondshandelsløysing gjennom Norne Securities. For å få med eksisterande fond over i den nye løysinga, må du sei ja til å flytte dei over. Når du loggar deg på i nettbanken din, får du opp ei side der du kan sei ja eller nei til ny fondsløsing.

Sjå meir om vår nye fondsløysing her.

Spørsmål? Kontakt ein av rådgjevarane våre  

Sjå og meir om aksjesparekonto på Aksjenorge.no 

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00