aksjesparekonto

I 4.kvartal vil vi tilby ny Aksjesparekonto, Det blir enklare og meir gunstig for deg å spare i aksjar og aksjefond. Her kan du kjøpe og selge aksjar og aksjefond utan å betale skatt på gevinstar undervegs.

Fordelane med Aksjesparekonto:

  • Gunstig overgangsregel i 2017: Flytt dine eksisterande aksjefond og enkeltaksjar inn på Aksjesparekonto utan at det utløyser skatt
  • I Aksjesparekontoen kan du kjøpe og selje aksjar og aksjefond utan å betale skatt på gevinsten
  • Du kan ta ut innbetalt beløp utan å skatte. Først når du tar ut gevinstar frå Aksjesparekontoen, blir du skattlagd
  •  Handle i børsnoterte aksjar, egenkapitalbevis, aksjefond og børshandla fond (exchange traded funds) i selskap i land innanfor EØS

Spørsmål? Kontakt ein av rådgjevarane våre

Kontakt oss

  • SMS med kodeord SSF til 2077

  • Faks: 57 82 97 01

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00