aksjesparekonto

Sparebanken Sogn og Fjordane tilbyr ei todelt løysing, som gjer at du som kunde kan få ein Aksjesparekonto (ASK) for aksjefond og ein for aksjar.

Overgangsordning 2018/2019
Då aksjesparekonto blei lansert som spareordning, vart det også innført ei overgangsordning for å flytte eksisterande behaldningar av aksjar og aksjefond inn på aksjesparekontoen. Eit fleirtal i Stortinget vil at overgangsordninga skal gjelde ut 2019. Dette blir avgjort på eit møte i desember.

Sjå meir om korleis du gjer det. 

Fordelane med Aksjesparekonto

  • I Aksjesparekontoen kan du kjøpe og selje aksjar og aksjefond utan å betale skatt på gevinsten der og då (utsett skatt) 
  • Du kan når som helst ta ut innbetalt beløp utan å skatte. Først når du tar ut gevinstar frå Aksjesparekontoen, blir du skattlagd 
  • Handle i børsnoterte aksjar, egenkapitalbevis, aksjefond og børshandla fond

Kven passar Aksjesparekonto for?
Kontoen er ikkje berre for avanserte aksjehandlarar, men passar også for deg som har aksjar, aksjefond eller eigenkapitalbevis, eller har planer om å starte langsiktig sparing.

Spørsmål? Kontakt ein av rådgjevarane våre 

 

Opprett Aksjesparekonto

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00