Resultat av test

Her kan du forklare oss litt nærmare kva du har oppdaga ved testing av nettbanken vår

Vi vil gjerne gjennomføre ein grundigare brukartest, når alle funksjonane er på plass i nettbanken. Har du lyst til å bli med i ei slik testgruppe. Kryss av i feltet nedanfor, slik at vi kan kontakte deg seinare
Ja, takk eg vil gjerne delta i ei testgruppe seinare