Ny kunde i banken

Er du under 18 år og har utanlandsk fødselsattest eller legitimasjon, kontakt Kundesenteret vårt her: Kundesenter@ssf.no.

For å få konto, bankkort og nettbank i Sparebanken Sogn og Fjordane fyll ut skjemaet nedanfor. I tillegg må du møte på eit av bankkontora våre for å vise og skanne legitimasjonen din.

Her kan du sjekke kva legitimasjon som er gyldig.

Fyll ut skjemaet nedanfor
 
Du er ansvarleg for at din konto skal ikkje brukast til transaksjonar av midlar du ikkje kjenner kilden til. Du må også varsle banken dersom du mistenker at kontoen din kan brukast til å finansiere kriminell eller terroristrelatert aktivitet.
Vi vil hjelpe deg med å undersøke kilden til pengane i slike tilfella. Ved å signere denne avtalen bekreftar du at du er kjent med denne informasjonen, og at du vil varsle oss.

NB! Har du D-nummer, må du svare på dei to neste spørsmåla:

Banken er pålagt å sende avtaler, kodebrikke og kort til folkeregistrert adressa di. Vi innhentar adressa di frå Folkeregisteret. Hugs å merke postkassen der du bur.
Det er ikkje mogeleg å bruke postboks adresse. Adresse med C/O kan brukast berre om du skal bu i Noreg mindre enn 6 månader.

Vil du at andre skal disponere kontoen din?

Er det sannsynleg at du vil motta innbetalingar frå utlandet, som samla overstig 100 000 kroner?

Er det sannsynleg at du vil overføre pengar til utlandet som samla pr. år vil overstige kr 100 000?

Er det sannsynleg at du vil foreta kontantinnskot som samla overstig kr 100 000 ?

Er det sannsynleg at du vil kjøpe/selje ulike former for virtuell valuta, også kalla krypovaluta?

Er det sannsynleg at du vil bruke kontoen din til å overføre pengar til/frå nettbaserte spelselskap registrerte i utlandet?

Dersom ja: Vi må informere deg at det er ulovleg å overføre/måtta pengar frå utanlandske speleselskap.
Er det sannsynleg at du, på vegne av andre, vil få eller sende pengar via din konto?

Kva kjem midlane frå


Har du, eller har du i løpet av dei siste 12 månadar hatt, ein stilling eller eit verv definert som ein Politisk eksponert Person (PEP), eller er du nært familiemedlem eller ein kjend medarbeidar til ein PEP?