Endre disponent på lagskonto

Når eit nytt medlem skal disponere lagskontoen, treng vi ein del opplysningar. Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt ein av dei nærmaste arbeidsdagane.

Hugs! Ny informasjon må vere oppdatert i Brønnøysundregistera før vi kan gjere desse endringane.

NB! Dersom den nye disponenten av kontoen ikkje er kunde i banken vår,
må han/ho bli kunde her først.

Skriv kontonummer etter kvarandre og bruk komma evt. mellomrom som skiljeteikn.