Bestill sparekonto for barn

Her kan du bestille sparekonto for barnet ditt. Du kan velje mellom 3 ulike måtar å spare på: Sparekonto Start, Sparekonto Høgrente og Bustadsparekonto  Dersom barnet ditt ikkje har konto hos oss frå før, ber vi deg legge ved fødselsattest til barnet ditt.

Når du opnar Sparekonto Start, får barnet ditt automatisk medlemsskap i Kongleriket - barnekonseptet vårt for dei mellom 0 og 7 år.

Bestill konto


Konto skal disponerast av


Last opp fødselsattest til barnet ditt her (i PDF-format):
Erklæring om gåve