Prisliste

PRISLISTE

Nettbank / Mobilbank / Telebank / SMS

Årspris inkl kodebrikke kr 0
Giro med KID / avtalegiro / eFaktrua kr 1
Giro med melding kr 4
Overføring mellom eigne konti kr 0
Kontoinformasjon via nettbank/mobilbank kr 0
Kontoinformasjon via telebank - per oppringing kr 2
SMS varsel kr 2
Faste betalingsoppdrag kr 1
Melding om ikkje utført oppdrag kr 1
Girokvittering i retur pr post (oblat) kr 20

Nettbank - utanlandsbetaling

SEPA-betaling 1) kr 40
Andre betalingar til konto i utlandet kr 65
Telefaksadvisering kr 150
Avsender dekker kostnader i utanlandsk bank 2) kr 150

Frå utlandet i valuta og NOK

SEPA-betaling 1) kr 20
Andre overføringar til konto under NOK 2 000 kr 50
Andre overføringar til konto over NOK 2 000 kr 100

Tilleggskostnadar

Retting av betalingar med feil eller mangelfulle opplysningar kr 100
Alle reklamasjonar, bla stopp, endring i betalingar 3) kr 400

1) Krav til betalinga:
  - må vere registrert med IBAN og BIC
  - beløp mindre enn EUR 50 000 eller SEK 500 000
  - betalingskostnadene er delt mellom betalar og mottakar

2) Atterhald om etterbelastning av kostnader

3) Pris m.a. for betalingar som manglar BIC / SWIFT-adresse til mottakar sin bank, og betalingar innanfor Europa som manglar mottakar sitt IBAN nummer

4) Eventuelle kostnader i utanlandsk bank kjem i tillegg

- - - - - - - - 

Prisliste Nettbank Bedrift for lag & org finn du her.

- - - - - - -

 

Atterhald om mulege feil i prislista.