Prisliste

Prisliste (prisar frå 1.7.2017 i parantes)

Landbrukskonto

Nominell

Frå første krone 0,05 %

Landbrukskreditt

Nominell

Effektiv

Rente av kredittsaldo (ingen provisjon) 3,90 % 3,96 %

Visa Classic / Visa Electron kort

Varekjøp kr 0
Lading av kontantkort mobil i minibank kr 0
Minibankuttak i våre minibankar kr 0 (kr 7)
Minibankuttak i andre norske minibankar kr 7
Minibankuttak i utlandet kr 30 (kr 35)
Uttak av euro i våre minibankar kr 20
Årspris Visa Classic kr 250 (kr 275)
Årspris Visa Electron kr 250 (kr 275)

Visa Gold - betalingskort med kreditt

Årspris kr 0
Varekjøp kr 0
Faktura i nettbanken kr 0
Papirfaktura kr 15
Minibankuttak i Norge og i utlandet kr 30+1 % (35+1%)
Uttak av Euro i våre minibankar kr 50 + 1 %
Rekningsbetaling via nettbank kr 30+1 % (35+1%)
Overføring til annan konto kr 30+1 % (35+1%)
Nominell rente (kreditt 0 - 45 dagar) kr 0
Nominell rente pr påbegynt månad utover 45 dagar 1,50 %
Effektiv rente Frå 19,6 %

Master Card - kredittkort

Årspris kr 0
Varekjøp kr 0
eFaktura kr 0
Papirfaktura kr 25 (kr 35)
Minibankuttak i Norge og i utlandet kr 30+1 % (35+1%)
Uttak av Euro i våre minibankar kr 50 + 1 %
Rekningsbetaling via nettbank kr 30+1 % (35+1%)
Overføring til annan konto kr 30+1 % (35+1%)
Nominell rente (kreditt 0 - 45 dagar) 0 %
Nominell rente pr mnd utover 45 dagar 1,50 %
Effektiv rente 19,60 %

Visa Gåvekort

Overf restverdi til konto i banken kr 0
SMS melding av saldo i kortet (belasta mobilrekninga) kr 5

Andre kortprisar

Valutapåslag - kontantuttak og varekjøp i utlandet 1,75 % (1,95)
Uttak med bankvertkort 0 kr (20 kr)
Ny PIN pr post (rebestilling) kr 25
Nytt kort pga skade/mista (rebestilling) kr 100 (kr 150)
Hastekort kr 300
Hastekort express kr 500 (kr 700)
Nødkontantar kr 600
Eigendel ved misbruk av kort kr 1 200
Eigendel ved misbruk av kort og grov aktløyse kr 12 000

Kortbruk i utlandet.
Ved bruk av kortet i utlandet vert beløpet omrekna til norske kroner. Omrekningskursen vi nyttar er den same som Visa Int. / MasterCard Int. oppnår på oppgjersdagen, pluss eit kurspåslag på 1.75 % av det veksla beløpet. Vi gjer merksam på at enkelte  brukarstader kan legge til gebyr utover det som står i prislista ovenfor.

Nettbank / Mobilbank

Giro m/KID / avtalegiro / eFaktura 5) kr 0
Giro med melding 5) kr 0
Overføring mellom eigne konti kr 0
Faste betalingsoppdrag kr 0
Melding om ikkje utført oppdrag kr 1
Girokvittering i retur pr post (oblat) kr 14

Andre prisar

SMS saldosjekk - Brukskonto Start kr 0
SMS tenester - Brukskonto / - Ung kr 2
Telebank - per oppringing kr 0 (kr 2)
Melding pr post i tillegg til nettpost kr 15
Bestilling kodebrikke (er mista eller blitt øydelagd) kr 100