Prisliste

Prisliste per 15. mars 2017.

Førsteheimslån 3)

Nominell

Effektiv

Lån inntil 85 % av verdien 2,15 % 2,22 %

Bustadlån Ung 1)

Nominell

Effektiv

Lån inntil 85 % av verdien 2,45 % 2,53 %

Bustadlån inntil 75 % 2)

Nominell

Effektiv

Lån over 2 mill kr 2,70 % 2,78 %
Lån under 2 mill kr 2,95 % 3,04 %

Fleksilån 2)

Nominell

Effektiv

Lån inntil 60 % 2,80 % 2,90 %

Andre lån

Nominell

Effektiv

Elbil inntil 65 % 3,95 % 4,91 %
Elbil inntil 80 % 4,80 % 5,80 %
Bil - MC - Bubil - Campingvogn inntil 65 % 4,05 % 5,07 %
Bil - MC - Bubil - Campingvogn inntil 80 % 4,90 % 5,96 %
Billån Ung inntil 100 % 6,95 % 9,89 %
Billån kaskofritt inntil 90 % 13,75 % 17,45 %
Forbrukslån 16,00 % 19,40 %
Personkreditt 15,80 % 16,76 %

Fastrentelån inntil 75 % 4)

Nominell

Effektiv

3 år 2,35 % 2,43 %
5 år 2,65 % 2,73 %
10 år 3,25 % 3,35 %

*) Vilkår for å få bustadlån i Sparebanken Sogn og Fjordane
     - Fast jobb / varig fast inntekt
     - Pant i fast eigedom
     - Konto i banken som lånekostnadene kan trekkast frå

1) Rettleiande bestelånsrente for unge kundar (18-33 år) i Sparebanken Sogn og Fjordane.

Kundar som har behov for å låne heile kjøpesummen, må normalt stille tilleggssikkerheit. Lånet kan bli splitta i to, og inntil 75 % av lånet overført til Bustadkreditt Sogn og Fjordane.

2) Rettleiande rente for lån i Bustadkreditt Sogn og Fjordane.
Rentetillegg på 0,30 prosentpoeng på bustadlån som ikkje kan overførast til Bustadkreditt Sogn og Fjordane.
Bustadlån / Fleksilån med følgjande pant kan overførast til Bustadkreditt Sogn og Fjordane; sjølveigarbustad, einebustad, rekkehus, to-/firemannsbustad o.l., hus på festa tomt og burettslagsleiglegheiter som har avtale med Eiendomsverdi.

3) Rettleiande bestelånsrente for unge kundar (18-33 år) i Sparebanken Sogn og Fjordane som vil kjøpe sin aller første bustad.

4) Gjeld lån inntil 3 mill kroner. For kundar som kvalifiserer til Bustadlån Ung, kan vi tilby fastrente inntil 85 % av panteverdien.

Fastrentelån
Tilbodet vårt på fastrente blir fastsett kvar veke. Avtale om fastrente basert på tilbod gjeldande veke må vere inngått med banken 
innan fredag kl 15.00.
Fastrentetilbodet er avhengig av utviklinga i marknadsrenta til eikvar tid. Vi tar atterhald om at tilbodet kan bli trekt tilbake med umiddelbar verknad ved store endringar i marknadsrenta. 

--------------------------
Atterhald om mulege feil i prislista.

Priseksempel - utrekning av effektiv rente
Prisliste tinglysing fast eigedom
Prisliste tinglysing burettslag

Samanlikning av prisar på Finansportalen.no

Andre lånekostnader/prisar

Etablering av lån utan pant frå 1 000 kr
Etablering av lån med pant frå 2 000 kr
Termingebyr / automatisk trekk utan melding 40 kr
Termingebyr / automatisk trekk med melding 75 kr
Fast månadspris Fleksilån 60 kr
Betaling med tilsendt giro 100 kr
Overtrekksrente 18 %
Rente ved for sein betaling (morarente) 8,50 %
Purregebyr 70 kr