Prisliste

Prisliste per 27. september 2019

Førsteheimslån 3)

Nominell

Effektiv

Lån inntil 85 % av verdien 2,95 % 3,04 %

Bustadlån Ung 1)

Nominell

Effektiv

Lån inntil 85 % av verdien 3,15 % 3,24 %

Bustadlån inntil 75 % 2)

Nominell

Effektiv

Lån over 2 mill kr 3,30 % 3,40 %
Lån under 2 mill kr 3,55 % 3,66 %

Fleksilån 2)

Nominell

Effektiv

Lån inntil 60 % 3,45 % 3,55 %

Andre lån

Nominell

Effektiv

Grønt billån inntil 65 % 3,85 % 5,99 %
Grønt billån inntil 80 % 4,80 % 6,95 %
Bil - Bubil - Campingvogn inntil 65 % 3,95 % 6,09 %
Bil - Bubil - Campingvogn inntil 80 % 4,90 % 7,09 %
Billån Ung kaskofritt inntil 100 % 6,95 % 9,89 %
Billån kaskofritt inntil 100 % 13,75 % 17,45 %
Forbrukslån 16,60 % 19,55 %
Personkreditt 15,95 % 16,93 %

Grøne bustadlån 5)

Nominell

Effektiv

Grønt bustadlån 2,95 % 3,05 %
Klimalån 1,00 % 3,11 %

Fastrentelån inntil 75 % 4)

Nominell

Effektiv

3 år 2,90 % 3,00 %
5 år 3,00 % 3,10 %
10 år 3,10 % 3,20 %

*) Vilkår for å få bustadlån i Sparebanken Sogn og Fjordane
     - Fast jobb / varig fast inntekt
     - Pant i fast eigedom
     - Konto i banken som lånekostnadene kan trekkast frå

1) Rettleiande bestelånsrente for unge kundar (18-33 år) i Sparebanken Sogn og Fjordane.

Kundar som har behov for å låne heile kjøpesummen, må normalt stille tilleggssikkerheit. Lånet kan bli splitta i to, og inntil 75 % av lånet overført til Bustadkreditt Sogn og Fjordane.

2) Rettleiande rente for lån som kan overførast til Bustadkreditt Sogn og Fjordane.

3) Rettleiande bestelånsrente for unge kundar (18-33 år) i Sparebanken Sogn og Fjordane som vil kjøpe sin aller første bustad.

4) For kundar som kvalifiserer til Bustadlån Ung, kan vi tilby fastrente inntil 85 % av panteverdien.

5) Klimalån har 1,00 % rente første året, deretter auka renta til p.t rente for Grønt bustadlån.

Fastrentelån
Tilbodet vårt på fastrente blir fastsett kvar veke. Avtale om fastrente basert på tilbod gjeldande veke må vere inngått med banken 
innan fredag kl 15.00.
Fastrentetilbodet er avhengig av utviklinga i marknadsrenta til eikvar tid. Vi tar atterhald om at tilbodet kan bli trekt tilbake med umiddelbar verknad ved store endringar i marknadsrenta. 

--------------------------
Atterhald om mulege feil i prislista.

Priseksempel - utrekning av effektiv rente
Prisliste tinglysing fast eigedom
Prisliste tinglysing burettslag

Samanlikning av prisar på Finansportalen.no

Andre lånekostnader/prisar

Etablering av lån utan pant frå 1 000 kr
Etablering av lån med pant frå 2 000 kr
Etablering av lån med tilleggssikkerheit / mellomfinansiering frå 3 000 kr
Endring på lån/kreditt (betalingsutsetting, endra løpetid o.l.) 500 kr
Termingebyr / automatisk trekk utan melding 50 kr
Termingebyr / automatisk trekk med melding 85 kr
Fast månadspris Fleksilån 70 kr
Betaling med tilsendt giro 110 kr
Overtrekksrente 18 %
Rente ved for sein betaling (morarente) 9,50 %
Purregebyr 70 kr