Prisliste

Prisliste per 15.8.2017

Brukskonto Start a)

Effektiv

Frå første krone 0,05 %

Visa Debet / Bankkort for Barn

Årspris kr 0
Varekjøp kr 0
Lading av kontantkort mobil kr 0
Minibankuttak i våre minibankar kr 0
Minibankuttak i utlandet kr 0
Minibankuttak i andre norske minibankar kr 7
Uttak av euro i våre minibankar kr 20

Andre kortprisar

Valutapåslag - kontantuttak og varekjøp i utlandet 1,95 %
Purregebyr kr 70
Ny PIN pr post (rebestilling) kr 25
Nytt kort pga skade/mista (rebestilling) kr 150
Hastekort kr 300
Hastekort express kr 700
Nødkontantar kr 800
Eigendel ved misbruk av kort kr 1 200
Eigendel ved misbruk av kort og grov aktløyse kr 12 000

Kortbruk i utlandet.
Ved bruk av kortet i utlandet vert beløpet omrekna til norske kroner. Omrekningskursen vi nyttar er den same som Visa Int. / MasterCard Int. oppnår på oppgjersdagen, pluss eit kurspåslag på det veksla beløpet. Vi gjer merksam på at enkelte  brukarstader kan legge til gebyr utover det som står i prislista ovenfor.

a) Ved fylte 18 år blir Brukskonto Start omgjort til ein Brukskonto  med endra vilkår.

- - - - - - - - 
Atterhald om mulege feil i prislista.