Prisliste

Prisliste (frå 1.7.2017 i parantes)

Visa Gold - betalingskort med kreditt

Årspris kr 0
Varekjøp kr 0
Faktura i nettbanken kr 0
Papirfaktura kr 15
Minibankuttak i Norge og i utlandet kr 35 + 1 %
Uttak av Euro i våre minibankar kr 55 + 1 %
Rekningsbetaling via nettbank kr 35 + 1 %
Overføring til annan konto kr 35 + 1 %
Nominell rente (kreditt 0 - 45 dagar) kr 0
Nominell rente pr påbegynt månad utover 45 dagar 1,50 %
Effektiv rente Frå 19,6 %

Master Card - kredittkort

Årspris kr 0
Varekjøp kr 0
eFaktura kr 0
Papirfaktura kr 35
Minibankuttak i Norge og i utlandet kr 35 + 1 %
Uttak av Euro i våre minibankar kr 55 + 1 %
Rekningsbetaling via nettbank kr 35 + 1 %
Overføring til annan konto kr 35 + 1 %
Nominell rente (kreditt 0 - 45 dagar) 0 %
Nominell rente pr mnd utover 45 dagar 1,50 %
Effektiv rente 19,60 %

Visa Gåvekort

Overf restverdi til konto i banken kr 0
SMS melding av saldo i kortet (belasta mobilrekninga) kr 5

Andre kortprisar

Valutapåslag - kontantuttak og varekjøp i utlandet 1,95 %
Ny PIN pr post (rebestilling) kr 25
Nytt kort pga skade/mista (rebestilling) kr 150
Hastekort kr 300
Hastekort express kr 700
Nødkontantar kr 600
Eigendel ved misbruk av kort kr 1 200
Eigendel ved misbruk av kort og grov aktløyse kr 12 000

Kortbruk i utlandet.
Ved bruk av kortet i utlandet vert beløpet omrekna til norske kroner. Omrekningskursen vi nyttar er den same som Visa Int. / MasterCard Int. oppnår på oppgjersdagen, pluss eit kurspåslag på 1,75 % av det veksla beløpet. Vi gjer merksam på at enkelte  brukarstader kan legge til gebyr utover det som står i prislista ovenfor.

- - - - - - - - 

Atterhald om mulege feil i prislista.