Prisliste

Prisliste

Nettbank / Mobilbank

Giro m/KID / avtalegiro / eFaktura kr 0
Giro med melding kr 0
Overføring mellom eigne konti kr 0
Faste betalingsoppdrag kr 0
Melding om ikkje utført oppdrag kr 1
Girokvittering i retur pr post (oblat) kr 20

Andre prisar

SMS varsel kr 2
Telebank - per oppringing kr 2
Melding pr post i tillegg til nettpost kr 15
Bestilling kodebrikke (er mista eller blitt øydelagd) kr 100

Nettbank - utanlandsbetaling

SEPA-betaling 1) kr 40
Andre betalingar til konto i utlandet kr 65
Telefaksadvisering kr 150
Avsender dekker kostnader i utanlandsk bank 2) kr 150

Nettbank - hastebetaling til utlandet

- under NOK 20 000 kr 300
- NOK 20 000 - NOK 1 million kr 500
- over NOK 1 million kr 750

Frå utlandet i valuta og NOK

SEPA-betaling 1) kr 20
Andre overføringar til konto under NOK 2 000 kr 50
Andre overføringar til konto over NOK 2 000 kr 100

Tilleggskostnadar

Retting av betalingar med feil eller mangelfulle opplysningar kr 100
Alle reklamasjonar, bla stopp, endring i betalingar 3) kr 400

 

1) SEPA-betaling:
- Betaling i Euro mellom bankar som er medlem i SEPA-samarbeidet.
- Kostnadar må vere delt mellom avsendar og mottakar.
- Det må brukast IBAN og SWIFT / BIC ved betaling.

2) Atterhald om etterbelastning av kostnader utover kr 150.

3) Eventuelle kostnadar i utenlandsk bank kjem i tillegg.

 

Andre prislister
Prisliste nettbank for Lagskonto finn du her.


Atterhald om mulege feil i prislista.