Prisliste

Prisliste

Nettbank / Mobilbank

Giro m/KID / avtalegiro / eFaktura kr 0
Giro med melding kr 0
Overføring mellom eigne konti kr 0
Faste betalingsoppdrag kr 0
Melding om ikkje utført oppdrag kr 1
Girokvittering i retur pr post (oblat) kr 14

Andre prisar

SMS saldosjekk - Brukskonto Start kr 0
SMS tenester - Brukskonto / - Ung kr 2
Telebank - per oppringing kr 2
Melding pr post i tillegg til nettpost kr 15
Bestilling kodebrikke (er mista eller blitt øydelagd) kr 100

Nettbank - utanlandsbetaling

Betaling i EUR eller SEK til EU/EØS land 1) kr 40
Andre betalingar til konto i utlandet kr 65
Telefaksadvisering kr 150
Avsender dekker kostnader i utanlandsk bank 2) kr 150
Retting av mottatt betalingsoppdrag 3) kr 100
Feil frå kunde som medfører reklamasjon 4) kr 400

Nettbank - hastebetaling til utlandet

- under NOK 20 000 kr 300
- NOK 20 000 - NOK 1 million kr 500
- over NOK 1 million kr 750

Frå utlandet i valuta og NOK

Overføring i EUR eller SEK frå EU/EØS-land 1) kr 20
Andre overføringar til konto under NOK 2 000 kr 50
Andre overføringar til konto over NOK 2 000 kr 100

1) Krav til betalinga:
  - må vere registrert med IBAN og BIC
  - beløp mindre enn EUR 50 000 eller SEK 500 000
  - betalingskostnadene er delt mellom betalar og mottakar

2) Atterhald om etterbelastning av kostnader

3) Pris m.a. for betalingar som manglar BIC / SWIFT-adresse til mottakar sin bank, og betalingar innanfor Europa som manglar mottakar sitt IBAN nummer

4) Eventuelle kostnader i utanlandsk bank kjem i tillegg

- - - - - - - -

Andre prislister
Prisliste nettbank for Personkonto finn du her.
Prisliste nettbank for Lagskonto finn du her.

- - - - - - - -
Atterhald om mulege feil i prislista.