Prisliste

Prisliste frå 12. november 2019

Sparekonto

Effektiv

500 000 kr og over 0,80 %
Inntil 500 000 kr 0,60 %

Fastrenteinnskot a)

Effektiv

6 mndr 1,80 %
1 år 2,00 %
2 år 2,00 %

Sparekonto Høgrente h)

Effektiv

Frå første krone 1,65 %

BSU b)

Effektiv

Frå første krone 3,75 %

Bustadsparekonto c)

Effektiv

Frå første krone 3,10 %

Sparekonto Start (0 - 18 år) g)

Effektiv

Frå første krone 1,10 %

Kapitalkonto Vergemål f)

Effektiv

Fritt disponert 1,20 %
31 dagars oppseiing 1,20 %
Fastrente 1 år 1,00 %

Pensjonssparing d)

Effektiv

IPA = Indv PensjonsAvtale 1,20 %
IBP = InnskotsBasert Pensjon 2,04 %

Depositumskonto e)

Effektiv

500 000 kr og over 0,80 %
Inntil 500 000 kr 0,60 %

a) Minimum innskot kr 50 000 / maksimalt innskot 4 mill kroner. Ved uttak før avtalt tid vert det rekna 2 % uttaksgebyr p.a. for attståande løpetid.

Tilbodet vårt på fastrente blir fastsett kvar veke. Avtale om fastrente basert på tilbod gjeldande veke må vere inngått med banken innan fredag kl 15.00. 

Fastrentetilbodet er avhengig av utviklinga i marknadsrenta til eikvar tid. Vi tar atterhald om at tilbodet kan bli trekt tilbake med umiddelbar verknad ved store endringar i marknadsrenta. 

b) BSU = BustadSparing for Ungdom
Når kontoeigar fyller 35 år blir renta på BSU-kontoen lik Sparekonto Privat.

c) Når kontoeigar fylles 35 år blir Bustadsparekontoen fritt disponert og omgjort til ein Sparekonto Privat.

d) IPA = Individuell PensjonsAvtale
    Årskostnad spareavtale kr 125

e) Etablering og drift av Depositumskonto:
    500 kr når utleigar er programkunde/aktiv bedriftskunde. 
    1 500 kr når utleigar er kunde i annan bank.

f) Kapitalkonto Vergemål er sparekonti for personar med verje. Dette er innskot som er underlagt verjemålslova § 48, og skal disponerast av fylkesmannen.

g) Ved fylte 18 år blir vilkåra på Sparekonto Start endra. Kundar med nettbank og Visa-kort blir endra til Sparekonto Privat. Andre kundar får Sparekonto.

-------------------
Atterhald om mulege feil i prislista.