Prisliste

Prisliste frå 23. mars 2020 (i parantes gjeld frå 22. mai)

Sparekonto

Effektiv

500 000 kr og over 0,80 % (0,30 %)
Inntil 500 000 kr 0,60 % (0,10 %)

Fastrenteinnskot a)

Effektiv

6 mndr 1,35 %
1 år 1,50 %
2 år 1,80 %

a) Minimum innskot kr 50 000 / maksimalt innskot 4 mill kroner. Ved uttak før avtalt tid vert det rekna 2 % uttaksgebyr p.a. for attståande løpetid.

Tilbodet vårt på fastrente blir fastsett kvar veke. Avtale om fastrente basert på tilbod gjeldande veke må vere inngått med banken innan fredag kl 15.00. 

Fastrentetilbodet er avhengig av utviklinga i marknadsrenta til eikvar tid. Vi tar atterhald om at tilbodet kan bli trekt tilbake med umiddelbar verknad ved store endringar i marknadsrenta. 

-------------------
Atterhald om mulege feil i prislista.