Prisliste

Aksjesparekonto (ASK) Oppretting av konto 0 kr
  Flytting og avslutting Etter avtale
  Overføring til ASK i eigen bank fram til 31.12.2017
Gratis
  Aksjesparekonto bank 0 % rente (lovkrav)
     
Verdipapirkonto 1)
Ordinær / VPS ASK

Oppretting av VPS-konto

0 kr
  Statusoppgåver pr 31.12 0 kr
  Endringsmeldingar 0 kr
     
Årsgebyr VPS-konto 1)
Ordinær / VPS ASK

Samla verdi

Pris
  Under 100 000 kr 0 kr
  kr 100 000 - 1 mill kr 300 kr
  1 - 3 mill kr 100 kr per mill
  Over 3 mill kr 50 kr per mill
     
Kontooverføring i VPS
Ordinær / VPS ASK

Eigne VPS konti i SSF

50 kr per papir
  Frå VPS til VPS Aksjesparekonto
Gratis
  Til annan kontoførar 100 kr per papir

1) Ovannemnde kostnader blir belasta/fakturert etterskotsvis i løpet av andre kvartal kvart år basert på behaldning pr 31.12. Dersom bankkonto ikkje kan belastast, blir det rekna 50 kr pr faktura.

Bankkontoen som er knytta til VPS-kontoen vil bli belasta for alle prisar/gebyr. Dersom annan konto i Sparebanken Sogn og Fjordane skal belastast, må kunden gi melding om det.

-------------
Atterhald om mulege feil i prislista.