Prisliste

TenesteKurtasje pr handelMin. kurtasje pr handel
Aksjar - norske børsnoterte0,5 %kr 500
Aksjar - norske unoterte (min kr 50 000)0,75 %kr 500
Aksjar - utanlandske1 %kr 1 000
Teikningsrettar - norske
 
0,75 %
 
kr 60
 
Obligasjonar - private0,20 % av pålydandekr 350
Stats- og statsgaranterte obligasjonar0,20 % av pålydandekr 350
Premieobligasjonar0,40 % av pålydandekr 350
Konverterte obligasjonar0,50 %kr 350Kunde kan handle alle verdipapir (aksjar, grunnfondsbevis og obligasjonar) som er omsette på Oslo Børs. Kjøps- og salskursen er ukjent på det tidspunkt handelen skjer.

Oppgjer blir bokført mot kunde 3 dagar etter at oppdraget er utført.