Fleksilån

Fleksilån gir deg lett tilgang til ekstra pengar om du vil kjøpe ny bil, båt, eller pusse opp huset ditt. Har du ryddig økonomi og god sikkerheit, er Fleksilån løysinga for deg.

Søk om Fleksilån

 

Du får ei låneramme som du kan bruke ved behov. Kredittramma er på 60 % av godkjent marknadspris/salstakst på bustaden din. 

5 gode grunnar til Fleksilån


1.  Pengar i bakhand som kan brukast ved behov
2.  Du slepp å søke på nytt ved behov for pengar
3.  Overfør pengane gratis via nettbanken til brukskontoen din
4.  Avgjer sjølv når og kor mykje du vil betale ned
5.  Rente blir rekna berre for den delen av lånet du bruker

Noko for deg?

Ta kontakt med banken, eller din faste kunderådgjevar.

 

 

 

Nyttige lenker

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00