Bustadlån

Klimalån

Vil du ha ein meir energieffektiv bustad? Då kan vi hjelpe deg med oppgraderinga og tilbyr Klimalån, til gunstigare vilkår enn vanleg bustadlån.

Vi vil gjerne premiere deg som tenkjer på miljøtiltak i bustaden din. Du kan få låne inntil 500 000 kroner for desse miljøtiltaka:

 • Varmepumpe
 • Solcelleanlegg
 • Skifte glas
 • Etterisolere
 • Vassboren varme

Søk om Klimalån her.

Vilkår for Klimalån:

 • 1,00% rente første året
 • Deretter er renta tilsvarande rente som Grønt bustadlån p.t. 2,10%
 • Lån til primærbustad
 • Du må ha eksisterande lån hos oss, eller flytte lånet for å kvalifisere til Klimalån.

Prisdøme:
Lånebeløp 300 000 kr i 10 år, nominell rente 1,0 % år 1, deretter 2,10 %, effektiv rente 2,42 %, totalkostnad 337 561 kr.

Klimalån er eit eige lån i tillegg til bustadlånet. Lånet gjeld for utgifter du kan dokumentere er brukt til energibesparande tiltak.

Dersom du har eksisterande bustadlån, må du flytte lånet til Sparebanken Sogn og Fjordane, for å kunne søke om Klimalån.

TIPS OM STØTTEORDNINGAR:
Enova gir råd om energibesparande tiltak.

Her kan du søkje om støtte til oppgraderingar på din bustad

Kontakt oss

 • ALLTID OPE
  kl. 00.00-24.00