Bustadlån

Fastrentelån

Bind renta på lånet ditt, og du unngår renteauke i tre, fem eller ti år.

Slik fungerer Fastrentelån

 • Avtal fast rente med oss for ein gitt periode, og du unngår at renta på lånet stig
 • Du kan ha fast rente på heile eller deler av bustadlånet
 • Du kan kan ikkje gjere endringar på lånet i avtaleperioden
 • Bytter du bustad , kan du ta med lånet til ny bustad

 Fastrentelån passer for deg som

 • Ønskjer å vite nøyaktig kor stort beløp du må ut med kvar månad for å betale gjelda.
 • Ikkje likar svingingar i rentemarknaden.
 • Føler at større renteendringar vil påverke kvardagsøkonomien i for stor grad.

 Fastrentelån passar ikkje for deg som

 • Har lite lån og merkar mindre til renteauke på bustadlånet
 • Ønskjer eit bustadlån som du kan betale ned på eller auke opp når det passar deg

 

Søk om fastrentelån


Overkurs / underkurs

Ønskjer du å betale ned eit fastrentelån raskare enn avtalt, vil det bli utrekna eventuell overkurs på lånet. Det betyr enkelt sagt at dersom rentenivået har gått ned sidan du fekk utbetalt lånet ditt, må du betale det banken taper i renteinntekter.   

Har rentenivået gått opp etter at du tok opp lånet, vil du få utbetalt eventuell underkurs (rentegevinst) dersom du har hatt lånet i minst eitt år.

 


Eksempel: lån 2 mill kr / 2,45 % nom / 2,54 % eff / 2 693 595 kr

 

 

 

 

 

Effektiv rente
2,54%
3 års binding/ Lån 2 mill kr
Effektiv rente
2,64%
5 års binding / lån 2 mill kr
Effektiv rente
2,69%
10 års binding / lån 2 mill kr

Kontakt oss

 • ALLTID OPE
  kl. 00.00-24.00