Priseksempel på våre lån

Prisane på eit lån blir fastsett på bakgrunn av kunden sin økonomiske situasjon, sum lån i banken og sikkerheita for lånet.

Føresetnader for utrekning av effektiv rente på representative låneeksempel:

 

Førsteheimslån

Annuitetslån over 25 år og inntil 85 % av verdigrunnlaget. Etablering 2 000 kr og termingebyr 50 kr.
- lån 2 mill kr / 2,75 % nom / 2,85 % eff / totale kostnader kr 2 785 003,-

Bustadlån Ung

Annuitetslån over 25 år og inntil 85 % av verdigrunnlaget. Etablering 2 000 kr og termingebyr 50 kr.
- lån 2 mill kr / 2,99 % nom / 3,09 % eff / totale kostnader 2 859 255 kr

Bustadlån

Annuitetslån over 25 år og inntil 75 % av verdigrunnlaget. Etablering 2 000 kr og termingebyr 50 kr.
- lån 2 mill kr / 3,15 % nom / 3,25 % eff / totale kostnader 2 909 447 kr

Fleksilån

Utrekning basert på eit fast lån på 2 mill kroner over 25 år innanfor 60 % av verdigrunnlaget. Etablering 2 000 kr og månadspris 70 kr.
- løpande lån ekskl etablering; 3,25 % nom / 3,22 % eff

Fastrentelån

Annuitetslån over 25 år og inntil 75 % av verdigrunnlaget. Etablering 2 000 kr og termingebyr 50 kr.
- lån 2 mill kr / 2,80 % nom / 2,90 % eff / 2 800 342 kr

Elbil

Annuitetslån på 160 000 kr over 5 år og inntil 65 % av kjøpesummen. Etablering 2 200 kr og termingebyr 85 kr.
- rentesats 3,75 % nom / 5,56 % eff

Billån / Bubil / Campingvogn

Annuitetslån på 160 000kr over 5 år og inntil 65 % av kjøpesummen. Etablering 2 590 kr og termingebyr 85 kr.
- rentesats 3,85 % nom / 5,80 % eff

Billån Ung 18-34 år

Annuitetslån på 100 000 kr over 5 år og inntil 100 % av kjøpesummen. Etablering 2 400 kr og termingebyr 85 kr
- rentesats 6,95 % nom / 9,67 % eff

Kaskofritt billån

Annuitetslån på 130 000 kr over 5 år og inntil 100 % av kjøpesummen. Etablering 2 400 kr og termingebyr 85 kr
- rentesats 13,75 % nom / 17,45 % eff

Forbrukslån (blancolån)

Annuitetslån på kr 100 000 kr over 5 år. Etablering 1 000 kr og termingebyr 50 kr.  
- rentesats 16,45 % nom / 19,40 % eff / totale kostnader 151 392kr. 

Personkreditt

Effektiv rente løpande kreditt / uavhenig av kredittramme. 


Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00