Priseksempel på våre lån

Prisane på eit lån blir fastsett på bakgrunn av kunden sin økonomiske situasjon, sum lån i banken og sikkerheita for lånet.

Føresetnader for utrekning av effektiv rente på representative låneeksempel:

 

Førsteheimslån

Annuitetslån over 25 år og inntil 85 % av verdigrunnlaget. Etablering 2 000 kr og termingebyr 50 kr.
- lån 2 mill kr / 2,95 % nom / 3,05 % eff / totale kostnader kr 2 846 606,-

Bustadlån Ung

Annuitetslån over 25 år og inntil 85 % av verdigrunnlaget. Etablering 2 000 kr og termingebyr 50 kr.
- lån 2 mill kr / 3,15 % nom / 3,25 % eff / totale kostnader 2 909 319 kr

Bustadlån

Annuitetslån over 25 år og inntil 75 % av verdigrunnlaget. Etablering 2 000 kr og termingebyr 50 kr.
- lån 2 mill kr / 3,30 % nom / 3,40 % eff / totale kostnader 2 956 665 kr

Fleksilån

Utrekning basert på eit fast lån på 2 mill kroner over 25 år innanfor 60 % av verdigrunnlaget. Etablering 2 000 kr og månadspris 70 kr.
- løpande lån ekskl etablering; 3,45 % nom / 3,56 % eff

Fastrentelån

Annuitetslån over 25 år og inntil 75 % av verdigrunnlaget. Etablering 2 000 kr og termingebyr 50 kr.
- lån 2 mill kr / 2,80 % nom / 2,90 % eff / 2 800 342 kr

Forbrukslån (blancolån)

Annuitetslån på kr 100 000 kr over 5 år. Etablering 1 000 kr og termingebyr 50 kr.   - rentesats 16,60 % nom / 19,56 % eff / totale kostnader 151 831 kr.

Personkreditt

Effektiv rente løpande kreditt / uavhenig av kredittramme. 

Salgspantlån er levert av Sparebank 1 Finans Midt-Norge. Priseksempel:

Grønt billån:

Annuitetslån på 150 000 kr over 5 år og inntil 65 % av kjøpesummen. Etablering 2 200 kr og termingebyr 95 kr.
- rentesats 3,85 % nom / 6,03 % eff, kostnad 23. 590, totalt kr 173. 590

Billån / Bubil / Campingvogn

Annuitetslån på 150 000kr over 5 år og inntil 65 % av kjøpesummen. Etablering 2 590 kr og termingebyr 95 kr.
- rentesats 3,95 % nom / 6,18 % eff, kostnad 24. 207, totalt kr 174. 207

Billån Ung 18-34 år

Annuitetslån på 100 000 kr over 5 år og inntil 100 % av kjøpesummen. Etablering 2 400 kr og termingebyr 95 kr
- rentesats 6,95 % nom / 10,33 % eff, kostnad 27. 406, totalt kr 127. 406

ATV og snøscooterlån

Annuitetslån på 150 000 kr over 5 år og inntil 100 % av kjøpesummen. Etablering 2 400 kr og termingebyr 95 kr
- rentesats 4,80 % nom / 7,10 % eff, kostnad 27. 766 kr, totalt kr 177. 766. 


Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00