Påska 2019

Vil du betale, overføre eller ordne andre banktenester før påske? Sjå fristane som gjeld før 18. april (Skjærtorsdag). Vi har òg reduserte opningstider onsdag 17. april.

påskeegg 

Fristar Nettbank og Mobilbank til påske

Desse fristane er gjeldande for at betalingar skal bli overførte til mottakar før skjærtorsdag.

  • Nettbank Privat - innan onsdag 17. april kl.14.00
  • Nettbank Bedrift – innan onsdag 17. april kl.14.00

Ved seinare registrering blir forfallsdato tirsdag 23. april.
NB! Betalingar/overføringar til eigne konti og andre konti i vår bank går til mottakar sin konto med det same.

Opningstider

Kundesenter

Bankkontora

15.-16.4. Alltid ope vanleg opningstid
17.4. onsdag 00.00 -24.00 stengjer kl. 12.00

Betaling til utlandet
Banken behandlar transaksjonane same dag, dersom dei er registrerte innan:

  • kl.12.00 onsdag 17. april

Tidspunktet for når transaksjonen er på mottakar sin konto vil variere i dei ulike land.

Fondshandel
For å få bokført fondstransaksjonar før påske gjeld eigne fristar for den einskilde fondsforvaltar. Kontakt Investeringsrådgjevarane våre for nærmare informasjon.

 Vi ynskjer alle kundane våre ei riktig god påske. 


Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00