Oppdatere legitimasjon

Vi har tatt kontakt med deg som er kunde hos oss for å oppdatere legitimasjonen din. Ei ny lov stiller strengare krav om gyldig legitimasjonsdokument for kundar. Her får du meir informasjon om kva du må gjere, og litt om bakgrunnen for desse oppdateringane. Frist: før 1.11.2019.

Det enklaste er å ta med passet og møte opp i eit av kontora våre, slik at vi kan registrere opplysningane om deg.

Dersom det er upraktisk, eller du bur for langt unna, så kan du nytte deg av PUM-løysing (Personleg utlevering mottaksbevis). PUM er ei teneste som vi kjøper av Posten.  Avtalen med posten er skriftleg og etablert i samsvar med lovverket. I korte trekk går tenesta ut på at banken sender rekommandert brev til kunden. Kunden møter fram på eit av posten sine kontor personleg (også post i butikk) og legitimerar seg. Posten scanner legitimasjonen og sender den i retur via Digipost til SSF.

Ta kontakt med kundesenteret vårt på telefon for å bestille PUM, eller send ein e-post til kundesenteret via pålogga nettbank med teksten "Eg ønskjer å bestille PUM og stadfester at adressa mi er: Adressevegen 20, 1234 Adresse".  Frist for PUM er satt til 15. november.  

NB! Frist for oppdatering av legitimasjon er 1.november 2019. Dersom vi ikkje har fått inn godkjent legitimasjon frå deg innan fristen, kan vi måtte sperre kontoane dine fram til vi har registrert godkjent legitimasjon på deg.

Disponerer du ein konto sjølv, eller på vegne av andre personar, eller selskap er du kunde. Dersom du meiner at du ikkje gjer det, så send ein melding til vårt kundesenter så vil dei ta kontakt.

Informasjonen du deler blir behandla konfidensielt i samsvar med banken si teieplikt.

Takk for at du legitimerer deg på nytt hos oss. På den måten kan vi forsikre oss om at din kundeidentitet er rett!

Sjå meir om legitimasjon for mindreårige her.

Sjå meir om dei vanlegaste spørsmål og svar om legitimasjon her. 

Kvifor må finansnæringa stille spørsmål? - Sjå informasjon frå Finanstilsynet her.

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00