Legitimasjon for barn

Kjekt at barnet ditt er kunde i Sparebanken Sogn og Fjordane. Vi ønskjer med dette å informere om at alle norske bankar er pålagt å hente inn gyldig legitimasjon frå kundane sine. Legitimasjonen som er registrert hos oss for barnet ditt er ikkje lenger gyldig etter gjeldande nasjonale krav og må derfor oppdaterast.Vi har utsett fristen for å oppdatere gyldig legitimasjon frå 1. november til 22. november 2019.

Dersom vi ikkje har fått inn godkjent legitimasjon frå barnet ditt innan 22.november, kan vi måtte sperre kontoane som barnet disponerer fram til vi har registrert godkjent legitimasjon. Denne informasjonen gjeld alle barn i husstanden mellom 7 og 14 år.

Kva gjeld som gyldig legitimasjon?
Vi aksepterer berre pass som gyldig legitimasjon for mindreårige.

Kva må de gjere?
Dersom de har eit Sparebanken Sogn og Fjordane-kontor i nærleiken, kjem de innom eit av kontora med gyldig pass. Dersom det er vanskeleg for dykk å kome innom med pass innanfor opningstida vår, tek du kontakt med kunderådgjevaren din og avtalar eit tidspunkt som passar.

Dersom de ikkje kan møte i eit av kontora våre, kan de lese meir om alternativ ved å klikke her. 

 

Har de spørsmål vil vårt døgnope kundesenter hjelpe dykk. De treff oss på telefon: 57 82 97 00 eller e-post: kundesenter@ssf.no. Her kan de lese svara på dei mest stilte spørsmåla

Takk for at barnet legitimerer seg på nytt hos oss. På den måten kan vi forsikre oss om at kundeidentiteten er rett.

Dersom barnet ditt nyleg har oppdatert legitimasjonen sin, kan du sjå vekk frå denne meldinga.

pass

Hugs fristen 22.november.

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00