Spørsmål om din bruk av banken

Bankar er pålagt å hente inn opplysningar frå kundane våre om korleis de har tenkt å nytte banken. Det må vi gjere før du blir kunde i banken, i tillegg til at banken jamleg må oppdatere denne informasjonen.

Bakgrunnen for dette er regulert i kvitvaskingslova.

Du vil difor oppleve å få nokre spørsmål når du loggar deg inn på nettbanken. Spørsmåla som blir stilte, og som du lyt svare på, skal gje banken oversikt over korleis du har tenkt å bruke banken det neste året.

Felles reglar for alle
Alle banker er underlagt det same regelverket og uavhengig av kva bank du bruker, må du svare på tilsvarande spørsmål.

Spørsmål?
Om de treng informasjon kring nokre av spørsmåla så ta gjerne kontakt med vårt kundesenter som er tilgjengeleg heile døgeret  (57 82 97 00), eller ta kontakt med din kunderådgjevar.

 


Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00