Reise, båt og fritid

Skal du på tur er det alltid godt med ein trygg ven med på reisa.

Spørsmål? Kontakt ein av våre forsikringsrådgjevarar. 

Reiseforsikringa gjeld: Alle store og små reiser i inntil 75 dagar, også på fritida når du ikkje er heime. Utgifter til lege, sjukehus, heimtransport, reisegods og avbestilling blir dekka utan sumbegrensing.

Båt
Med kaskoforsikringa vår har du forsikring både på land og i vatnet.

Dyr
Hvis du har hund eller katt kan du forsikre kjæledyret ditt med vår dyreforsikring.

Akutt hjelp? Ring Frende heile døgnet på tlf.nr. 55 15 36 00 ( frå utlandet +47 55 15 36 00).

 stolt medeigar 

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00