Liv og pensjon

Sjukdom eller dødsfall i familien kan påverke oss på mange vis. Har du tenkt på kva som skjer med økonomien ved sjukdom eller dødsfall i familien?

Spørsmål? Kontakt ein av våre forsikringsrådgjevarar. 

Dødsfallsforsikring
Om du skulle falle frå vil ei dødsfallsforsikring sikre dine etterlatne ein trygg økonomi. Dette er spesielt viktig for deg som har ektefelle, sambuar eller barn.

Uføreforsikring
Skulle du bli langvarig sjuk og kanskje varig ufør vil dette medføre at inntekta di kan bli halvert. Du kan forsikre inntekta di med våre uføreforsikringar, som tilpassast deg og ditt behov.

Kritisk sjukdom 
Forsikringa gjeld for ei rekkje alvorlege sjukdommar. Skulle du bli ramma av ein slik alvorleg sjukdom, vil forsikringssummen bli raskt utbetalt etter at diagnosa er stilt. Slik er vi med å sikre din og familien sin økonomiske tryggleik i ei krevande tid.

Ulukkesforsikring
Kan omfatte både fritid og arbeidstid. Forsikringa kan utvidast med Faginvaliditet som gir høgare erstatning til personar som har eit yrke der ei handskade kan få større konsekvensar enn elles, t.d legar.

 

  stolt medeigar

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00