Klage på forsikring

Har du ei konkret sak som du vil klage på, gjer du det via skjema direkte til Frende . Men dersom det gjeld Sparebanken Sogn og Fjordane si handtering av ei sak og vår rolle som forsikringsformidlar, så kan du bruke dette skjemaet og forklare nærmare. Gjeld både private og bedrifter.

Kva vil du klage på?