Hus og innbu

Dei dyraste eigendelane dine treng gode forsikringar.

Spørsmål? Snakk med ein av våre forsikringsrådgjevarar. 

Hus
Husforsikringa vår har fullverdigaranti, og kan utvidast med tilleggsforsikringar

Hytte 
Hytteforsikringa er like god som husforsikringa, og har same moglegheit for utviding.

Innbu 
Klede, møblar, fritidsutstyr og anna lausøyre treng og forsikring. Innbuforsikringa vår kan utvidast til og å gjelde uhell både heime og elles i verda.

Verdigjenstad
Denne forsikringa dekker dei fleste uforutsette skader, og passar for t.d kostbare kamera og bunader. 

24 timar døgnservice for melding av skade til Frende på tlf.nr. 55 15 36 00.

  stolt medeigar

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00