Barn og ungdom

Barneforsikringa vår har blitt kåra til den beste på marknaden fleire år på rad, og kan kjøpast for dei mellom 3 månadar og 18 års alder. Forsikringa dekker både sjukdom og ulukke, og inneheld og ei god uføreforsikring.

Best i test - fleire gonger
Fleire år på rad kåra blant landets beste i Norsk Familieøkonomi, Dine Penger og Foreldre & Barn.

Få oversikt i nettbanken
Som bankkunde i Sparebanken Sogn og Fjordane får du full oversikt over forsikringane dine frå Frende i nettbanken din. Enkelt og greit!

Kva skjer når ungdomen fyller 18 år?
Då blir han/ho sjølv eigar av forsikringa, og får tilsendt ny info. om avtalen. Forsikringa gir gode dekningar ut det året den forsikra fyller 26 år.

Spørsmål? Kontakt ein av våre forsikringsrådgjevarar. 

 stolt medeigar

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00