betalingsfristar

Lurer du på kor tid pengane er på konto når du betaler til andre bankar? Her finn du ei oversikt over betalingsfristane i løpet av eit døgn, og før helga.

Frist for betaling i Nettbanken

Viser på konto i annan bank*

kl. 00.30 kl. 06.00
kl.10.00 kl. 11.30
kl.12.00 kl.14.00
kl.14.00 kl.16.00

NB! Betaling før helg

Siste frist er fredag kl. 14.00. Betaler du seinare kjem dette på kontoen til mottakar på måndag morgon.

* Dette er ca.tider og kan avvike ved enkelte høve.
Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00