Mobilbank

SMS bank

Ønsker du få saldo og overføre pengar mellom eigne konti på SMS? Har du ein mobiltelefon kan du ta i bruk tenesta.

Fordelar med SMS-bank:

 • Få saldoinformasjon + 5 siste bevegelsar på konti
 • Overføre pengar mellom eigne konti
 • Få informasjon om rekningar som ligg til forfall på konto
 • Endre personleg kode

Korleis bestiller eg:

 1. Logg deg inn i nettbanken og følg stega for bestilling av SMS-bank.
 2. Hugs å endre telefonkode før du loggar deg ut av nettbanken.
 3. Send kodeord du har laga for dei ulike tenestene til 26 100.


Har du ikkje nettbank, så kontakt oss i banken, så legg vi opp avtale for deg.

Brukarmal for SMS-bank

Har du telebank frå før og hugsar telefonkoden?

Ta i bruk SMS-bank utan å bestille den i nettbanken. Her finn du brukarmal for tenesta.

Varsling på SMS

I nettbanken kan du bestille varslingar på SMS når du blant anna får pengar inn på konto, eller saldoen kjem under eit visst beløp. Tenesta administrerer du enkelt frå pålogga område i nettbanken. Du finn tenesta under SMS-bank i nettbankmenyen.

Kontakt oss

 • SMS med kodeord SSF til 2077

 • Faks: 57 82 97 01

 • ALLTID OPE
  kl. 00.00-24.00