Nett- og mobilbank

BankID

BankID er ein elektronisk legitimasjon der du kan identifisere deg på nettstader og sette din personlege, elektroniske signatur på dokument og avtaler. Vi tilbyr også BankID på mobil.

BankID blir laga av bankane i Norge og kan brukast til elektronisk identifisering og signering på Internett. BankID kan brukast i alle norske nettbankar. BankID kan og nyttast til ei rekkje offentlege tenester som til dømes Alltin.no, NAV.no, helsenorge.no og skatteetaten.no.

Bestille BankID

 

Identifisering
Identifisering blir brukt når du bruker BankID som elektronisk legitimasjon, t.d. når du loggar deg inn i nettbanken. 
 
Signering
Du kan bruke BankID til å lage ein personlig, elektronisk signatur, t.d. når du inngår ein avtale med ein BankID-brukarstad. Ein elektronisk signatur med BankID er like bindande som ein handskriven signatur på papir. 
 
Bestille BankID
Har du nettbankavtale hos oss kan du bestille BankID i nettbanken. For å opprette BankID i nettbanken må du ha legitimert deg med pass i eit av kontora våre.

BankID for deg mellom 13 og 18 år
Vi tilbyr BankID og BankID på mobil også for våre kundar mellom 13 - 18 år. For å få BankID må foreldre/verje godkjenne bestillinga. Kontakt Kundesenteret vårt på tlf. 57 82 97 00, eller epost til Kundesenter@ssf.no for å starte prosessen.

Les meir om BankID

Bank ID, Bankid på mobil og Mobilbank - kva er skildnaden?
Sjå bloggen til Signe her.

Avtale om personbankid

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00