Sperre kort

Har du mista kortet ditt, kan du raskt sperre det i mobilbanken din. Du kan også ringe banken sitt kundesenter på telefon (+47) 57 82 97 00. Vi har alltid ope.

Sperre bankkortet ditt
Det gjer du raskt og greit i mobilbanken under Mine kort. Vel kortet du vil sperre, og bla nederst på sida. Der finn du valet Sperre kort.

Regionsperre
Når du vel Regionsperre under Kort i nettbanken, kan du sperre kortet ditt for bruk i land/regionar som du ikkje oppheld deg i. Då reduserer du risikoen for at kortet ditt blir misbrukt. Skal du ut å reise, så opnar du for bruk i den regionen du skal til.

Du kan og endre regionsperre i Mobilbanken under valet Kort i menyen og deretter Regionsperre.

Naudkontantar
Sperretenesta hjelper deg med naudkontantar. Sperretenesta gjer avtale med RIA Financial Services som har kontor i mange land og du får utbetalt pengane på det kontoret som er nærast opp til der du er. Tenesta kostar 600 kroner per uttak.

Har du spørsmål?
Kontakt Kundesenteret vårt på telefon (+47) 57 82 97 00. Vi har alltid ope.


Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00