Korta våre

Visa Classic

Med dette bankkortet kan du kjøpe varer og tenester, eller ta ut kontantar heile døgnet.

 VisaClassic

Bestill Visa Classic


Kontaktlause kort

Vi tilbyr no bankkort med kontaktlaus betaling. Med kontaktlaust kort treng du ikkje taste kode ved kjøp inntil 500 kroner. Sjå meir om tenesta her. 

Nytt: Google Pay og smartklokkebetaling
Med Google Pay™ kan du enkelt betale i butikk, handle på nett og i appar. Du treng ein Android mobil/nettbrett og Visa-kortet ditt. Sjå meir her. 

No kan bruke smartklokke frå FitBit eller Garmin til å betale med. Registrer bankkortet dine i klokka, og så har du kontaktlaus betaling rett frå handa di!
Sjå meir her.

Tryggare kort

Vi og mange andre bankar har valt å ta bort legitimasjon på baksida av kortet, fordi kort med bilete, personnummer og signatur på baksida, er lett utsette for ID tjuveri. Når du bestiller nytt kort, eller fornyer det gamle, får du nytt kort utan bilete og legitimasjon på baksida.

Sikrare netthandel

For å gjere betaling med kort over nett enkelt og endå tryggare, kan du no bruke same nettbankkode som du brukar i nettbanken. Du kan handle i alle nettbutikkar som er merka med Visa Secure.

TIPS! Hald oversikt over kortbruk via brukskontoen din og slå av/på regionsperre i mobilbanken.

Kortbruk i utlandet - vekslingskurs

Visa Europe har eigne reglar for kurssetting, og på Visa.no finn du meir informasjon om vekslingskursen som vil gjelde for Visa-transaksjonane dine.

Bruk småsparing

Spar litt kvar gong du drar kortet, anten eit fast beløp, eller avrunding oppover av beløpet. Opprett avtale i nettbanken her.   

Personleg kode

Du får ein eigen 4-sifra kode som berre du skal kjenne til. Oppgje aldri koden til andre (ikkje bank eller politi, heller), og oppbevar den ikkje saman med kortet. Gløymer du koden, kan du hente den fram att i nettbanken:

  • Logg deg inn i nettbanken
  • Vel Meny
  • vel Hente PIN-kode under Kort

Har du ikkje nettbank, får du PIN-koden i posten første gong du bestiller kort.

Reklamere på kortbruk 

Visa gåvekort
Frå 1.4.2017 har vi avslutta salget av Visa Gåvekort. Har du fått eit slikt Gåvekort er det framleis gyldig til utløpsdatoen. Ta kontakt med Kundesenteret vårt, om du har spørsmål.

 

NB! Aktivere nytt kort:

Skjer første gong du bruker kortet til varehandel i butikk og bruker chip og kode.
Evt. gjer det sjølv i mobil-/nettbank under Mine kort.

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00