Korta våre

MasterCard

Frå 30. 10. 2019 sluttar MasterCard å fungere. I staden tilbyr vi eit nytt kort : Visa Kreditt.

 

 Sjå meir om Visa Kreditt og bestill her. 

Du som har MasterCard i dag, har automatisk fått det nye Visa Kreditt-kortet. Det er sendt i posten i løpet av september. Har du ikkje fått det nye Visa Kreditt-kortet i posten kan du søke om det i nettbanken.

MasterCard har framleis desse vilkåra:

  • Tilgang til reservekapital uansett kvar du er
  • Inntil 100 000 kroner i kreditt
  • Ingen årspris og varekjøp er gratis
  • Gunstige rentevilkår
  • Månadleg fakturering og fleksibel tilbakebetaling
  • God oversikt over kortbruken i nettbanken og mobilbanken

Ut på tur?
Hugs reiseforsikring. Vi tilbyr Frende si reiseforsikring.

Kvifor kredittkort i tillegg til bankkort?

Skal du ut å reise, er det alltid lurt å ha med seg eit kredittkort om noko skulle hende. Ved bruk av kortet, vert kjøpa belasta kortet og ikkje kontoen din. Ved forfall vel du sjølv om du vil betale heile beløpet eller fordele dette over fleire månader. 

Reklamere på kortbruk

 

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00