Beløpsgrenser på kort

Her er beløpsgrensene for dei ulike korta våre.

Minibankuttak i Norge

 
Visa Classic / Visa Debet / Visa Gold  1)                        10 000 kr pr 3 dagar
Visa Debet 13-18   2)   2 500 kr pr 4 dagar
Visa Bankkort for Barn 3)   1000 kr pr 7 dagar

 Master Card

  15 000 kr pr 4 dagar
  

Varekjøp i Norge


Visa Classic / Visa Debet / Visa Gold   100 000 kr pr 3 dagar
Visa Debet 13-18   8 000 kr pr 4 dagar
Visa Bankkort for Barn 3)   1000 kr pr 7 dagar
Master Card   100 000 kr pr 3 dagar
      

Minibankuttak i utlandet


Visa Bankkort for Barn 3)   1000 kr pr 7 dagar
Andre Visa kort     15 000 kr pr 3 dagar
Master Card    15 000 kr pr 4 dagar
      

Varekjøp i utlandet


Visa Bankkort for Barn 3)   1000 kr pr 7 dagar
Andre Visakort     100 000 kr pr 3 dagar
Master Card    100 000 kr pr 3 dagar
       

Internetthandel


Visa Bankkort for Barn    Ingen netthandel
Visa Debet 13 - 15 år     1000 kr pr 4 dagar
Visa Debet 15 - 18 år    8 000 kr pr 4 dagar
Andre Visa kort / Mastercard   100 000 kr pr 3 dagar 
     

1) Visa transar; saldo på konto / beløpsgrense i miniBank 
2) Beløpsgrensene gjeld samla for minibankuttak og varekjøp pr 4 dagar. 
    Dvs maks kr 8.000 i sum varekjøp og minibankuttak pr 4 dagar
    (inkl inntil kr 2.500 i mButtak).

3) Beløpsgrensa gjeld samla både for varekjøp og minibankuttak. Dvs. til saman kr   1000 pr 7 dagar. 


Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00