Korta våre

Visa Classic

Med dette bankkortet kan du kjøpe varer og tenester, eller ta ut kontantar heile døgnet.

 VisaClassic

Bestill Visa Classic


Kontaktlause kort

Vi tilbyr no bankkort med kontaktlaus betaling. Med kontaktlaust kort treng du ikkje taste kode ved kjøp inntil 200 kroner. Sjå meir om tenesta her.

Tryggare kort

Vi og mange andre bankar har valt å ta bort legitimasjon på baksida av kortet, fordi kort med bilde, personnummer og signatur på baksida, er lett utsette for ID tjuveri. Når du bestiller nytt kort, eller fornyer det gamle, får du nytt kort utan bilde og legitimasjon på baksida.

Sikrare netthandel

For å gjere betaling med kort over nett enkelt og endå tryggare kan du no bruke same nettbankkode som du brukar i nettbanken. Du kan handle i alle nettbutikkar som er merka med Verified by Visa.

Kortbruk i utlandet - vekslingskurs

Visa Europe har eigne reglar for kurssetting, og på Visa.no finn du meir informasjon om vekslingskursen som vil gjelde for Visa-transaksjonane dine.

Bruk småsparing

Spare litt kvar gong du drar kortet, anten eit fast beløp, eller avrunding oppover av beløpet. Opprett avtale i nettbanken her.

 TIPS! Hald oversikt over kortbruk via brukskontoen din og slå av/på regionsperre i mobilbanken.

Reklamere på kortbruk 

Visa gåvekort
Frå 1.4.2017 har vi avslutta salget av Visa Gåvekort. Har du fått eit slikt Gåvekort er det framleis gyldig til utløpsdatoen. Ta kontakt med Kundesenteret vårt, om du har spørsmål.

 

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00