Korta våre

MasterCard

Kredittkortet gir deg alltid tilgang til reservekapital. På reise er det smart å ha MasterCard i tillegg til det bankkortet du bruker til dagleg. MasterCard har inntil 45 dagar rentefri betalingsutsetting.

Bestil MasterCard

Fordelar:

  • Tilgang til reservekapital uansett kvar du er
  • Inntil 100 000 kroner i kreditt
  • Ingen årspris og varekjøp er gratis
  • Gunstige rentevilkår
  • Månadleg fakturering og fleksibel tilbakebetaling
  • God oversikt over kortbruken i nettbanken og mobilbanken

Ut på tur?
Hugs reiseforsikring. Vi tilbyr Frende si reiseforsikring.

Kvifor kredittkort i tillegg til bankkort?

Skal du ut å reise, er det alltid lurt å ha med seg eit kredittkort om noko skulle hende. Ved bruk av kortet, vert kjøpa belasta kortet og ikkje kontoen din. Ved forfall vel du sjølv om du vil betale heile beløpet eller fordele dette over fleire månader. 

Reklamere på kortbruk

 

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00