Sperre kort

Ring banken si sperreteneste + 47 815 49 800. Frå utlandet kan du ringe + 47 75 12 86 50. Vi tilrår at du lagrar telefonnummera i namnelista på mobilen din.

Regionsperre

Når du vel Regionsperre under Kort i nettbanken, kan du sperre kortet ditt for bruk i land/regionar som du ikkje oppheld deg i. Då reduserer du risikoen for at kortet ditt blir misbrukt.
Skal du ut å reise, så opnar du for bruk i den regionen du skal til.

Naudkontantar

Sperretenesta hjelper deg med naudkontantar. Sperretenesta gjer avtale med RIA Financial Services som har kontor i mange land og du får utbetalt pengane på det kontoret som er nærast opp til der du er. Tenesta kostar 600 kroner per uttak.

Har du spørsmål?

Kontakt Kundesenteret vårt på telefon 57 82 97 00 mån.-tor. 08.00 - 21.00, og fredag til 16.00 ( om sommaren til 15.30).

Regionsperre

Kontakt oss

  • SMS med kodeord SSF til 2077

  • Faks: 57 82 97 01

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00