Reklamere på korttransaksjon

Har du handla med VISA- eller MasterCard og du ikkje får vara, eller leverandøren går konkurs, kan du krevje kortselskapet for pengane. Det same gjeld dersom du oppdagar ukjende transaksjonar, er belasta for feil beløp, eller transaksjonar er belasta dobbelt på kortet ditt.

Viktig info. som du bør får med:

 • Kortnummer ( døme 4272 12...... 3456 )
 • Namn på korthaldar
 • Om kortet er sperra ( Yes/No)
 • Ein enkelt transaksjon (eitt og eitt beløp, ikkje totalsum) Er det mange transaksjonar, og du har kontoutskrift eller transaksjonsdetaljar, kan du skrive totalsum, men signere utanfor kvart beløp på utskrifta.
 • Skjemaet må underskrivast med Stad/dato og førnamn og etternamn.

Reklamasjon for Visakort - vel eit av desse skjemaene:

1) Ved mistanke om svindel - ukjende transaksjonar
Skriv ut dette skjemaet, fyll det ut og send det til adressa nedanfor.

2) Ved netthandel betalt med kort og konflikt med seljar
Skriv ut dette skjemaet, fyll det ut og send det til adressa nedanfor.

Reklamasjon for MasterCard - vel eit av desse skjemaene:

1) Ved mistanke om svindel - ukjende transaksjonar
Skriv ut dette skjemaet, fyll det ut og send det til adressa nedanfor.

2) Ved netthandel betalt med kort og konflikt med seljar
Skriv ut dette skjemaet, fyll det ut og send det til adressa nedanfor.

 

Send det utfyllte skjemaet:

 1. ta bilde med mobil og send på e-post til: reklamasjonsservice@ssf.no
 2. kan også skannast og sendast på e-post til: reklamasjonsservice@ssf.no
 3. til Sparebanken Sogn og Fjordane, v/ Reklamasjonsservice, Postboks 113, 6801 Førde

 

Vi vil behandle reklamasjonen så raskt som mogleg.


Kontakt oss

 • ALLTID OPE
  kl. 00.00-24.00