For deg over 18

MasterCard

Kredittkortet gir deg alltid tilgang til reservekapital. Reiser du er det smart å ha MasterCard i tillegg til det bankkortet du bruker til dagleg. MasterCard har inntil 45 dagar rentefri betalingsutsetting.

Fordelar:

  • Tilgang til reservekapital som kan nyttast i heile verda
  • Inntil 75 000 kroner i kreditt
  • Gunstige rentebetingelser
  • Månadleg fakturering og fleksibel tilbakebetaling
  • God oversikt over kortbruken i nettbanken og mobilbanken

 

Kvifor kredittkort i tillegg til bankkort?

Skal du ut å reise, er det alltid lurt å ha med seg eit ekstra kort om noko skulle hende. Ved bruk av kortet, vert kjøpa belasta kortet og ikkje kontoen din. Ved forfall vel du sjølv om du vil betale heile beløpet eller fordele dette over fleire månader. 

Reklamere på kortbruk

 

Kontakt oss

  • SMS med kodeord SSF til 2077

  • Faks: 57 82 97 01

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00
"
"