Avtalegiro og eFaktura

AvtaleGiro

Betal faste rekningar som straum, telefon, kommunale avgifter, barnehage og skulefritidsordning med Avtalegiro. Med Avtalegiro blir betalinga trekt automatisk på konto på forfallsdato.

Kva er Avtalegiro?

  • Rekningane blir automatisk betalt til rett tid av oss. 
  • Du slepp å passe på forfallsdatoar, unngår purringar
  • Du kan sjølv stoppe eller utsette ei betaling.
  • Meir om Avtalegiro finn du her på avtalegiro.no 


Full oversikt

  • Før forfall sender vi deg ei melding om venta betalingar slik at du kan kontrollere dei på førehand. Du kan og bli varsla direkte frå betalingsmottakar.
  • Oversikt over alle betalte rekningar står på kontoutskrifta di kvar månad. Den gjeld som kvittering.
  • Det må vere nok pengar på kontoen som skal belastast. Dersom det ikkje er dekning, vert betalinga ikkje utført og du får melding om dette.

Avtalegiro på 1-2-3

Sjå kven du har betalt til dei siste 3 månadane. Opprett avtalegiro eller eFaktura med dei direkte her:

Logg på med BankID

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00