AvtaleGiro - SSF

Avtalegiro og eFaktura

AvtaleGiro

Betal faste rekningar som straum, telefon, kommunale avgifter, barnehage og skulefritidsordning med Avtalegiro. Med Avtalegiro blir betalinga trekt automatisk på konto på forfallsdato.

Kva er Avtalegiro?

  • Rekningane blir automatisk betalt til rett tid av oss. 
  • Du slepp å passe på forfallsdatoar, unngår purringar
  • Du kan sjølv stoppe eller utsette ei betaling.
  • Meir om Avtalegiro finn du her på avtalegiro.no 


Full oversikt

  • Før forfall sender vi deg ei melding om venta betalingar slik at du kan kontrollere dei på førehand. Du kan og bli varsla direkte frå betalingsmottakar.
  • Oversikt over alle betalte rekningar står på kontoutskrifta di kvar månad. Den gjeld som kvittering.
  • Det må vere nok pengar på kontoen som skal belastast. Dersom det ikkje er dekning, vert betalinga ikkje utført og du får melding om dette.

Avtalegiro på 1-2-3

Sjå kven du har betalt til dei siste 3 månadane. Opprett avtalegiro eller eFaktura med dei direkte her:

Logg på med BankID

Kontakt oss

  • ALLTID OPE
    kl. 00.00-24.00
"
"