Kort og konto

Prisliste gjeld frå 1. april 2021
BrukskontoEffektiv
Frå første krone0,00%
Landbrukskonto NominellEffektiv
Frå første krone 0,00%
Landbrukskreditt (rente av kredittsaldo)3,65%3,71%
Depositumskonto 1)Effektiv
Inntil 500.000 kr0,10%
500.000 kr og over0,20%
Visa Classic / Visa Debet kort Pris
Varekjøpkr 0,00
Minibankuttak i våre minibankarkr 10,00
Minibank uttak i andre norske minibankarkr 10,00
Kontantuttak i utanlandsk minibank (Visa uttak) kr 35,00
Uttak av euro i våre minibankarkr 20,00
Kontantteneste i butikk innskotkr 0,00
Kontantteneste i butikk uttak kr 10,00
Lading av kontantkort mobil minibankkr 0,00
Årspris Visa Classickr 300
Årspris Visa Debetkr 300
Visa KredittNominellEffektiv
Visa Kreditt18,84%22,00%
Visa Kreditt Pris
Årspriskr 0,00
Varekjøpkr 0,00
eFakturakr 0,00
Minibankuttak i Norge og i utlandetkr 40 + 1%
Rekningsbetaling via nettbankkr 40 + 1%
Overføring til annan kontokr 40 + 1%
Uttak av Euro i våre minibankarkr 60 + 1%
Nominell rente (kreditt 0 - 45 dagar)0,00 %
Nominell rente pr mnd utover 45 dagar1,57 %
Effektiv rente 22,00 %
Papirfakturakr 45
Avsetningskonto valutalån Effektiv
500.000 kr og over0,20%
Inntil 500.000 kr0,05%
Andre kortprisarPris
Valutapåslag 1,95 %
Purregebyrkr 35
Ny PIN per post (rebestilling)kr 25
Nytt kort pga skada/mista kr 150
Hastekortkr 300
Hastekort expresskr 700
Nødkontantarkr 800
Eigendel ved misbruk av kortkr 1200
Eigendel ved misbruk av kort og grov aktløysekr 12000
1) Depositumkonto, etablering:
500 kr når utleigar er aktiv nettbank- og kortkunde i banken
1 000 kr når utleigar er aktiv kunde i annan bank.
Kortbruk i utlandet.
Ved bruk av kortet i utlandet vert beløpet omrekna til norske kroner. Omrekningskursen vi nyttar er den same som Visa Int. / MasterCard Int. oppnår på oppgjersdagen, pluss eit kurspåslag på det veksla beløpet. Vi gjer merksam på at enkelte brukarstader kan legge til gebyr utover det som står i prislista ovenfor.
Du kan samanlike våre prisar med andre sine prisar på Finansportalen
- - - - - - - -
Atterhald om moglege feil i prislista.