Kort og konto bedrift

Prisliste gjeld frå 28. mai 2022
BedriftskontoEffektiv
Frå første krone0,00%
Landbrukskonto NominellEffektiv
Frå første krone 0,00%
Landbrukskreditt (rente av kredittsaldo)3,65%3,71%
KlientkontoEffektiv
Frå første krone0,20%
SkattetrekkskontoEffektiv
Frå første krone0,00%
Visa Classic/Visa Debet kort Pris
Varekjøpkr 2
Minibankuttak i våre minibankarkr 10
Minibank uttak i andre norske minibankarkr 10
Kontantuttak i utanlandsk minibank (Visa uttak)kr 35
Uttak av euro i våre minibankarkr 20
Kontantteneste i butikk uttak kr 10
Kontantteneste i butikk innskot frå lag & organisasjonarkr 20
Innskot lag og organisasjonarkr 20
Innskot bedrifterKr 75
Lading av kontantkort mobil i minibankkr 2
Årspris Visa Classickr 300
Årspris Visa Debetkr 300
Andre kortprisarPris
Valutapåslag 1,95 %
Purregebyrkr 35
Ny PIN per post (rebestilling)kr 25
Nytt kort pga stjelt / mista kr 300
Nytt kort pga øydelagt plastkortKr 150
Hastekortkr 300
Hastekort expresskr 700
Nødkontantarkr 1500
Eigendel ved misbruk av kortkr 1200
Eigendel ved misbruk av kort og grov aktløysekr 12 000