Betaling - Elektronisk girering

Prisliste gjeld frå 1. juli 2021
Nettbank bedriftPris
Avtalegiro betalingsmottakar
EtableringKr 500,00
Månadspris NetsKr 70,00
OCR retur AvtaleGiroKr 2,00
Avtalegiro varsling
Eige varselKr 2,00
Varsel via bankKr 4,50
Kreditorbetalt varselKr 2,00
Sletting av betalingskravKr 10,00
Avtalegiro - Elektronisk signering
Månadspris Kr 70,00
Pris per avtale (eSignering)Kr 8,00
OCR
Etablering utan testKr 500,00
Etablering med testKr 1 000,00
Månadspris NetsKr 70,00
Transpris OCR retur arkivKr 2,00
Transpris OCR retur m/meldingKr 6,00
Endring av avtaleKr 50,00
Direkte remittering
EtableringKr 500,00
Månadspris NetsKr 200,00
Direkte remittering m/KIDKr 3,00
Direkte remittering m/meldingkr 7,00
Direkte remittering m/utbetalingsgiroKr 100,00
Endring av avtaleKr 50,00
Autogiro
EtableringKr 500,00
Autogiro månadspris Kr 70,00
Autogiro betalarKr 3,00
eFaktura (mottakar av betalinga)
EtableringEtter avtale
Månadspris NetsKr 70,00
Per sendte eFakturaKr 3,00
eFaktura OCR returKr 2,00
Nets fakturahotellKr 1,00
Innbetaling total
EtableringKr 500,00
MånadsprisKr 70,00
Transpris med KIDKr 2,00
Transpris utan KIDKr 2,50
Endring av avtaleKr 50,00
E-giro / Cremul
EtableringKr 500,00
MånadsprisKr 70,00
Transpris med KIDKr 2,00
Transpris utan KIDKr 2,50
Endring av avtaleKr 50,00
Autopay / SFTP
Etablering av Autopay / SFTPKr 4 000,00
Etablering av Autopay / SFTP klientKr 500,00
Andre prisar
Filoverføring per filKr 5,00
Endring av avtaleKr 50,00
OmnummereringKr 500,00
Betalingsterminal (mva frie prisar)Pris
Etablering av ny brukarstad (nyetablering)Kr 600
Oppgjersbehandling / BrukarstadsabonnementKr 50 pr mnd
Pris per transaksjonKr 0,16
Nettbank bedriftPris
Betaling med KID Kr 1,50
Betaling med strukturell informasjonKr 3,00
Betaling med meldingKr 4,50
LønnsutbetalingKr 1,75
UtbetalingsansvisningKr 75,00
Hastebetaling innland Kr 20,00