Renteendring i Sparebanken Sogn og Fjordane

Sparebanken Sogn og Fjordane set opp renta som følgje av renteendring i Norges Bank.
Vi set opp renta på bustadlån med inntil 0,25 prosentpoeng og innskot inntil 0,20 prosentpoeng. For eksisterande kundar vil den nye lånerenta gjelde frå 10. november 2021 og innskotsrenta frå 29. november 2021. Informasjon om renteendring blir sendt i nettbanken eller post.
For meir informasjon, kontakt:
Finans og økonomidirektør Frode Vasseth, tlf: 951 98 452